Osiem panoram sferycznych wykonanych 2021-02-23. Okolice Dolnej Stacji przed przebudową. Za stacją strumyk, a potem góra.