Pięć zimowych panoram, nad Szyndzielnią, Klimczokiem i Magurą.