Pomimo wiatru, udało się. Dwie panoramy sferyczne 64K wykonane obiektywem 50mm. Na jednej ostrość ustawiona na widok z altanki, na drugiej na wnętrze altanki.