Panorama sferyczna wykonana nad miejscowością Glew w okolicy Krakowa. AGL 120m.